OPMERKING! Deze website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën.

Indien u de instellingen van uw browser niet veranderd, gaat u akkoord met ons gebruik hiervan. Learn more

I understand

Deze website maakt gebruikt van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren.

Legale vermelding

Legale vermelding

1. De website.

Op grond van artikel 6 van de wet n° 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, geven we ter kennis aan de gebruikers van de site www.brand-conception.com de identiteit van de verschillende belanghebbenden in het kader van de uitvoering en monitoring van de site:
Eigenaar : Brand Conception – SARL 803 868 363 000 18 – La Pintrolière, 85500 Les Herbiers (Frankrijk)
Ontwerper : Sabrina Brand
Verantwoordelijk publicatie: Sabrina Brand – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. – 0033.251.67.51.73 De verantwoordelijke is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.
Webmaster: Sabrina Brand – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. – 0033.251.67.51.73
Webhost : SiteGround.com Inc – P.O. Box 48010, Washington, D.C. 20002, USA

2. Termen van de site en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de website www.brand-conception.com impliceert volledige aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden hieronder beschreven. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment gewijzigd of bijgevuld worden, de gebruikers van de site www.brand-conception.com worden dus uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen. Deze website is normaal gezien steeds bereikbaar voor zijn gebruikers. Brand Conception kan over een onderbreking door onderhouds- of technische redenen beslissen, Brand Conception zal proberen om de gebruikers van de site hiervan op voorhand op de hoogte brengen met datum en tijdstip van de interventie. De site www.brand-conception.com wordt regelmatig bijgewerkt door Sabrina Brand. Op diezelfde wijze, kunnen ook de legale vermeldingen op elk tijdstip aangepast worden: Zij niettemin, de gebruiker van de site wordt uitgenodigd om regelmatig de legale vermeldingen te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

De site www.brand-conception.com bied informatie over de activiteiten van de firma. Brand Conception streeft ernaar om op de site www.brand-conception.com zo nauwkeurig mogelijke informatie te verschaffen. Hij kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten of nalatigheden, onjuistheden of tekortkomingen in de update, gedaan door zichzelf of door derden. Alle informatie op de site www.brand-conception.com zijn louter informatief en kunnen evolueren. Anderzijds, de informatie op de site www.brand-conception.com zijn niet exhaustief. Ze zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen die aangebracht werden sinds hun kennisgeving op de site.

4. Contractuele beperkingen op de technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele materiële schade gelinkt aan het gebruik van de site. De gebruiker van de site verbindt zich er toe recent materiaal te gebruiken, vrij van virussen en met een recente, geüpdatete browser.

5. Intellectueel eigendomsrechten en namaak.

Brand Conception is eigenaar van het intellectueel eigendom of bezit het gebruiksrecht op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, waaronder begrepen teksten, foto's, afbeeldingen, logo's, iconen, geluiden, software. Elke vorm van reproductie, aanpassing, publicatie, aanpassing van gehele of gedeeltelijk elementen van de site, ongeacht de middelen of het gebruikte proces zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brand Conception, is verboden. Elk ongeautoriseerd gebruik van de site of één van de elementen die de site bevat geldt als een inbreuk en zal vervolgd worden, overeenkomstig de artikelen L.335-2 en volgens het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. Aansprakelijkheidsbeperking.

Brand Conception kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker, bij toegang tot de site www.brand-conception.com, en resulterende of door het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties gegeven in punt 4, of door een bug of incompatibiliteit. Brand Conception kan eveneens niet verantwoordelijk gesteld worden voor indirecte schade (zoals bij voorbeeld het verlies van een markt of het verlies van een opporuniteit) die voortvloeien uit het gebruik van de site www.brand-conception.com. Interactieve ruimtes (de mogelijkheid om ons te contacteren) zijn beschikbaar voor gebruikers. Brand Conception behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving enige inhoud die de Franse wet schendt, geplaatst in deze zone, te verwijderen, in het bijzonder de bepalingen inzake gegevensbescherming. Indien van toepassing behoud Brand Conception zich tevens de mogelijkheid om de civiele en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker aan te vechten, waaronder gevallen van racistische berichten, beledigingen, lasterlijke, of pornografische berichten, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie, ...).

7. Het beheer van persoonsgegevens.

In Frankrijk, worden de persoonlijke gegevens beschermd door de wet n° 78-87 van 6 januari 1978, de wet n° 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 uit het Wetboek van Strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Naar aanleiding van het gebruik van de site www.brand-conception.com, kunnen volgende gegevens verzameld worden: URL koppelingen waardoor de gebruiker toegang krijgt tot de site www.brand-conception.com, ISP gebruiker, het IP-adres van de gebruiker. Brand Conception verzamelt enkel persoonlijke gegevens over de gebruiker die nodig zijn voor een goede werking van de site www.brand-conception.com. De gebruiker verschaft deze gegevens willens en wetens, vooral wanneer hij ze zelf ingeeft. De gebruiker van de site www.brand-conception.com is al dan niet verplicht om deze informatie te verschaffen. Overeenkomstig de artikelen 38 en verder van de wet 78-17 van 6 januari 1978 inzake data, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker toegangsrecht, recht op correctie en verzet van zijn persoonsgegevens, door een schriftelijk en ondertekend verzoek, samen met een kopie van het identiteitsbewijs en met de handtekening van de betrokken persoon, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gezonden. Geen enkele persoonlijk gegeven van de gebruiker van de site www.brand-conception.com wordt gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen of verkocht aan derden zonder medeweten van de gebruiker. Enkel de overname van Brand Conception en zijn rechten zou de overdracht van deze gegevens mogelijk te maken aan de potentiële koper die op zijn beurt aan dezelfde verplichtingen heeft inzake de opslag en wijzigingen van de gegevens van de gebruiker van de site www.brand-conception.com. De site is niet aangegeven bij de CNIL omdat hij geen persoonlijke informatie verzamelt. De databases worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. Hyperlinks en cookies.

De site www.brand-conception.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, tot stand gebracht met de toestemming van Brand Conception. Brand Conception heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van deze sites te controleren, en aanvaard bij gevolg geen enkele aansprakelijkheid in dit opzicht. De navigatie op de site www.brand-conception.com kan de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker veroorzaken. Een cookie (ook wel een HTTP cookie genoemd) is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. Ze worden enkel gebruikt om de toekomstige navigatie op de site gemakkelijk te maken, ze maken het ons ook mogelijk om de gebruiksfrequentie na te gaan. Het wijgeren van de installatie van een cookie kan het gebruik van bepaalde diensten op de site onmogelijk maken. De gebruiker kan op elk moment de instellingen van zijn browser wijzigen om op die manier cookies te blokkeren.
U kunt Internet Explorer als volgt openen: klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op Internet Explorer: Klik op de knop Extra en klik vervolgens op Internetopties. Klik op de tab Privacy en verplaats onder Instellingen de schuifregelaar naar boven om alle cookies te blokkeren of naar beneden om alle cookies toe te staan. Klik vervolgens op OK.
Firefox: Ga naar de website die u voor het instellen van cookies in Firefox wilt blokkeren. Klik met de rechtermuisknop binnen de pagina en selecteer Pagina-info bekijken. Selecteer in dit venster het paneel Toestemmingen. Verwijder het vinkje bij Standaard gebruiken onder Cookies instellen. Wijzig de instelling naar Blokkeren.
Als u cookies wilt uitschakelen in de Safari-webbrowser, gaat u naar Voorkeuren en geeft u op het paneel Privacy aan dat u cookies wilt blokkeren. Op een iPad, iPhone of iPod touch vindt u de optie voor cookies onder Instellingen, Safari en de sectie Cookies.
Chrome: Klik op het Chrome-menu Chrome menu op de browserwerkbalk. Selecteer Instellingen.
Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte 'Privacy' op de knop Instellingen voor inhoud.
In het gedeelte 'Cookies' kunt u de cookie-instellingen wijzigen.

9. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site www.brand-conception.com is onderworpen aan het Franse recht. Deze geschillen zullen enkel door de bevoegde rechtbank te Parijs (Frankrijk) worden behandeld.

10. Betreft de belangrijkste wetten.

Wet nr 78-87 van 6 januari 1978, onder meer als gewijzigd bij Wet n ° 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden. Wet nr 2004-575 van 21 juni 2004 over het vertrouwen in de digitale economie.

11. Verklarende woordenlijst.

Gebruiker: Internet aansluiten, met behulp van de eerder genoemde website. Persoonlijke informatie: “informatie die enige vorm in staat stelt dan ook, direct of indirect, de identificatie van personen waarop deze van toepassing” (artikel 4 van de wet n ° 78-17 van 6 januari 1978).

Schrijf ons

Brand Conception

La Pintrolière
85500 Les Herbiers - France

Contact

tel : +33 (0)2.51.67.51.73
contacteer ons via mail

Volg ons